Solar street light ( TUBE )

รหัสสินค้า : SLT-SL-09 , SLT-SL-18 , SLT-SL-09/18

  รายละเอียดสินค้า  ดาวน์โหลด catalog PDF    


รุ่นของเสาไฟฟ้า                    เสาไฟฟ้าสูง           แผงเซลล์            หลอด

รุ่น SLT-SL-09 (TUBE).                 สูง 4 เมตร               70 วัตต์               9 วัตต์
รุ่น SLT-SL-18 (TUBE)                  สูง 6 เมตร              140 วัตต์              18 วัตต์
รุ่น SLT-SL-18/09 (TUBE)           สูง 6 เมตรมี 2 โคม         140 วัตต์           18 และ 9 วัตต์

Contact us