Solar street light ( CHIP )

รหัสสินค้า : SLT-SL-15 / SLT-SL-30

  รายละเอียดสินค้า  ดาวน์โหลด catalog PDF    


รุ่นของเสาไฟฟ้า                 เสาไฟฟ้าสูง            แผงเซลล์            หลอด

รุ่น SLT-SL-15 (CHIP)               สูง 4 เมตร                70 วัตต์              15 วัตต์
รุ่น SLT-SL-30 (CHIP)               สูง 6 เมตร               140 วัตต์              30 วัตต์

Contact us